Zalo mot grønske

Barnas lyse klær får lett grønske på seg under lek, om sommeren. Da skal du smøre Zalo på flekken og la dette virke. Vask så på vanlig måte.    OBS: Zalo kan skumme veldig, så vær forskiktig med vaskemaskinsvasking.

Read More