katteskinn mot ryggplager

I gamle dager var det ikke uvanlig at man la et katteskinn over ryggen mot ryggplager. i våre dager er det nok ikke så vanlig at man har katteskinn, men hvis man legger noe varmt på ryggplagene så vil det gjøre godt.

Read More