Meitemark på blodstripe ved oppstått sår.

En eldre dame forteller at da hun var barn ble hun stukket av veps. Stikket klødde og hun fikk da et sår. Etter en stund så de en rød stripe i huden som de kalte blodforgiftning, men som egentlig er en infeksjon langs lymfeårene. Hennes mor gikk da ut på et jorde og grov opp en […]

Read More