Netting i takrenna mot tiltetting

Har man hus, har man kanskje takrenner som må rengjøres, men det kan også tilstoppes i røret fra takrenna og ned. For å unngå dette kan man legge netting /sil over hullet på toppen av røret. Det legges over hullet oppi takrenna. Du sparer både tid og irritasjon med dette og det er enkelt å […]

Read More