Hva er Gambler’s fallacy?

Hva er Gambler’s fallacy?

Hvor uttrykket gambler`s fallacy egentlig kommer fra er usikkert. Første gang konseptet ble lagt frem i moderne tid, var imidlertid av matematikeren og psykologen Amos Tversky og psykologen Daniel Kahneman. Ved å studere kognetiv adferd, ble det klar over de typiske symptomene på akkurat gambler`s fallacy. De kunne da tilskrive dette til en tro gamblere […]

Read More